Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Prevádzka:

SŠMŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie v pracovných dňoch od 07:00 do 15:30.

Poplatky:

Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkov je 20 € mesačne.

Vzdelávanie:

Predprimárne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením (od 2 rokov do zahájenia povinnej školskej dochádzky) poskytujeme pre deti:
 • s mentálnym znevýhodnením,
 • s telesným znevýhodnením,
 • so zrakovým znevýhodnením,
 • so sluchovým znevýhodnením,
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • s pervazívnymi vývinovými poruchami (autistické spektrum),
 • s kombinovaným znevýhodnením,
 • choré a zdravotne oslabené,
 • hluchoslepé.

Dieťa môže byť zaradené na adaptačný alebo diagnostický pobyt. Diagnostický pobyt trvá 3 mesiace až 1 rok (počas tohto obdobia v spolupráci s odborníkmi vykonáme komplexnú diagnostiku, prognostiku, navrhneme vhodný spôsob vzdelávania, prípadne vypracujeme individuálny vzdelávací plán pre dieťa, ktoré nebude schopné zvládať učebné osnovy špeciálnej materskej školy v plnom rozsahu).                     

 
Pravidelne využívame služby Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva:
 • špeciálno-pedagogickú diagnostiku, terapiu a poradenstvo,
 • psychologickú diagnostiku, terapiu a poradenstvo.

 
TOPlist
Tvorba webových stránok na PageRide.com  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok